Binnie Kristal-Andersson

ATT FÖRSTÅ FLYKTINGAR, INVANDRARE OCH DERAS BARN– EN PSYKOLOGISK MODELL

Binnie Kristal-Andersson 


Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell grundar sig på Binnie Kristal-Anderssons mångåriga erfarenhet av arbete både med frivilliga invandrare och med människor som tvingats fly på grund av förtryck, förföljelse och tortyr, folkresningar och krig.

Boken bygger på Kristal-Anderssons doktorsavhandling. Den beskriver en specifik psykologisk modell och hur den referensram som är förenad med den kan tillämpas i terapi och stödarbete med individer (vuxna, barn, tonåringar), familjer och grupper, samt ett årslångt utbildningsprogram baserat på referensramen. Kristal-Andersson konstruerade referensramen för att undersöka hur förändringar av flyktingens/invandrarens yttre situation kan orsaka inre psykologiska förändringar.

Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn riktar sig till alla som arbetar med dessa grupper eller har med dem att göra. Den ägnar särskild uppmärksamhet åt traumatiserade/torterade flyktingar.

Boken utgör också en grund för utbildning och kurser, inte bara för psykoterapeuter och psykologer, socialarbetare och medicinsk personal, utan även för lärare, jurister och andra som vill fördjupa sin förståelse inom detta speciella område.

ISBN: 9144015925
Artikelnr: 7527-0

Utgivningsår: 2001
Sidantal: 534

 

FACKBÖCKER, ARTIKLAR OCH VETENSKAPLIGA UPPSATSER

Fackböcker


Kristal-Andersson, B. (1980). Psykoterapi och social förändring – går det att integrera? (Psychotherapy and social change – Can they be integrated?). Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Kristal-Andersson, B. (1989). Flyktingbarn – att förstå deras värld (Refugee children – understanding their world). Utbildningsradion, Stockholm.

Kristal-Andersson,B. (2001). Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell (Understanding refugees, immigrants and their children – a psychological model). Studentlitteratur, Lund.

Kristal-Andersson,B. (2001). Understanding refugees, immigrants and their children – a psychological model (Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell). Studentlitteratur, Lund.

Några publicerade artiklar


Kristal-Andersson, B. (1976). Kan encounter-grupper lösa kulturella motsättningar? (Can encounter groups help to solve cultural conflicts?). PsykologTidningen, 1, 76, 6-8.

Kristal-Andersson, B. (1976). Att byta språk (To change language). Författaren, I, 13-15.

Kristal-Andersson, B. (1979). El Centro and Raza in Oakland, USA: Psychotherapy and Social Change. PsykologTidningen, 1, 58-78.

Kristal-Andersson, B. (1981). Mot förståelsen av invandrarens och flyktingens inre värld (Towards understanding the inner world of the immigrant and refugee). Socialmedicinsk tidskrift, 10. 573-542.

Kristal-Andersson, B. (1981). Mot förståelse av flyktingens och invandrarens inre värld. Ur antologin: Att leva med mångfalden (Towards understanding of the inner world of the refugee and immigrant. From the anthology: To live with diversity), 134-173. Liber Förlag, Stockholm.

Kristal-Andersson, B. (1985). Mot förståelse av flyktingens inre värld. Ur antologin, Eriksson, L-G. (red) Att ta emot flyktingar (Towards understanding of the inner world of the refugee. In the anthology, Eriksson, L-G (ed.) The reception of refugees), 101-126, Invandrarverket (The Swedish Immigration Board), Norrköping.

Kristal-Andersson, B. (1985). Att möta och arbeta med flyktingar. Ur antologin, Eriksson, L-G. (red) Att ta emot flyktingar (Meeting and working with refugees. In the anthology, Eriksson, L-G. (ed.) The reception of refugees). 140-160. Invandrarverket (The Swedish Immigration Board), Norrköping.

Kristal-Andersson, B. (1986). Mot förståelse av flyktingens inre värld (Towards understanding of the refugee's inner world), Tidskrift för Psykoterapi, 10, 7-25.

Kristal-Andersson, B. (1986). Rör inte min kompis (Don´t touch my friend). Tala med barnen om..., 2 (Talking with children..., 2). Bibliotekstjänst, Lund.

Kristal-Andersson, B. (1992). Fördomar, främlingsfientlighet, rasism (Prejudice, discrimination, racism). Tala med barnen om..., 3 (Talking with children..., 3). Bibliotekstjänst, Lund.

Kristal-Andersson, B. (1993). När omvärlden tränger på under den psykoterapeutiska processen med traumatiserade flyktingar (When the world Intrudes on the psychotherapeutic process with traumatized refugees). Paper given at The Seventh Nordic Conference for Psychotherapists Working with Traumatized Refugees. Refugee Center, Karlstad.

Kristal-Andersson, B. (1993). Fördomar, främlingsfientlighet, rasism – Hur kan vi möta, bekämpa och övervinna dem? (Prejudice, discrimination, racism – How can we meet, fight and conquer them?). Stockholm County Council/IPIK.

Kristal-Andersson, B. (1993). Flyktingens och invandrarens inre och yttre värld – en referensram för psykoterapeutiska samtal (The refugee's and immigrant's inner and outer world – A framework for psychotherapeutic work). Psykisk Hälsa, 3, 203-211.

Kristal-Andersson, B. (2000). From wound to scar – easing the pain of trauma and torture experiences through dreamwork. Lecture given at the Drömgruppsförum 10 year jubilee Conference in Växjö (Dreamgroup Forum's 10 year jubilee Conference). Drömgruppsforumstidskrift.

Vetenskapliga uppsatser


Kristal-Andersson, B. (1976). Client-centered encounter group therapy and the immigrant: Application to intercultural and interracial relations in Sweden – Report for psychology examination (B.A.). Department of Psychology, University of Stockholm.

Kristal-Andersson, B. (1978). Psychotherapy and social change – Can they be integrated? Parts I & II, Psykologexamensarbete. (Dissertation). Stockholms universitet (Department of Psychology, University of Stockholm).

Kristal-Andersson, B. (2000).Psychology of the refugee, the immigrant and their children – development of a conceptual framework and application to psychotherapeutic and related support work. Avhandling. Doktorsexamen. (Doctoral Dissertation). Lunds universitet (University of Lund).

Kristal-Andersson, B. (1998). Att vårda dem som vårdar tortyroffer och deras familjer – i oroliga områden och i exil . Föredrag vid seminariet om rehabiliteringen av tortyroffer och arbete för mänskliga rättigheter, anordnat av Röda Korsets center för torterade flyktingar i Stockholm den 27-29 maj 1998.

BÖCKER PÅ ANDRA SPRÅK

Kurdiska

Kristal-Andersson, B. (1985) Akin di hembêza welatê nû de –zarokeke penaber vedigêre. (Akin hittar hem – ett flyktingbarn berättar.) (Akin finds Home – A refugee child tells her story). ISBN 91-861-4627-0/ISBN 91-861-4628-9. Kurdiska kulturförlaget/Wesanxana Canda Kurdi, Stockholm.

Danska

Kristal-Andersson, B. (1988) Akin Finder et Hjem – et flygtningebørn fortæller. (Akin hittar hem – ett flyktingbarn berättar.) (Akin finds Home – A refugee child tells her story). ISBN 87-00-37082-7. Gyldendal, Copenhagen

Kristal-Andersson, B. (1989) Flygtningebørn – at forstå deres verden. (Flyktingbarn – att förstå deras värld) (The Refugee Child – understanding their world). ISBN 87-00-37992-1. Gyldendal, Copenhagen.

PUBLICERADE ARTIKLAR OCH PAPERS PÅ ANDRA SPRÅK  

Flera artiklar och papers har publicerats på finska.
(Se Google).

 
Binnie Kristal-Andersson

Tel: 08-669 55 52 - Fax: 08-669 73 19Att förstå flyktingar...

Kontakta.html
Welcome.html
KontaktaKontakta.html
svenska
englishWelcome.html