Binnie Kristal-Andersson

I samverkan med FörfattarCentrum Öst arrangerar Binnie Kristal-Andersson

Författarbesök i bibliotek, skolor och i andra sammanhang.

Hämta FOLDER för utskrift (pdf 200kB).

VAD JAG GÖR UNDER FÖRFATTARBESÖKEN

Barn (i alla åldersgrupper):

Jag läser ur min barnbok ”Akin hittar hem – ett flyktingbarn berättar”, och talar med barn anpassat efter deras ålder om hur det är att vara flykting- och invandrarbarn i Sverige. (En film med samma namn kan beställas från Utbildningsradion.)

Jag läser dikter och talar om flykting- och invandrarbarn.

Jag talar om fördomar och hur de uppstår och vad vi kan göra för att stoppa fördomar.

Jag läser olika dikter och vi skriver dikter tillsammans.

Jag pratar om hur man kan skriva och vi skriver tillsammans.

Ungdomar (högstadiet/gymnasium):

Jag läser ur mina böcker för ungdomar och vuxna som handlar om flyktingar och invandrare eller ur min självbiografiska roman om min uppväxt i slumområdet Brooklyn.

Jag läser dikter om flyktingar och invandrare i Sverige, om kärlek och om utanförskap. Vi kan skriva dikter tillsammans.

Jag läser dikter och talar om flyktingars och invandrares inre/yttre värld.

Jag diskuterar fördomar tillsammans med ungdomar - hur de uppstår, varför och vad vi kan göra mot fördomar och rasism i Sverige och i andra länder.

Jag pratar om hur man kan skriva och vi skriver tillsammans.

Vuxna:

Jag läser dikter ur mina böcker om flyktingar och invandrare samt föreläser och/eller diskuterar omkring boken ”Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell” (Studentlitteratur, 2001).

Jag föreläser och diskuterar med publiken om fördomar och hur de uppstår, varför och vad vi kan göra mot fördomar och rasism.

Jag läser ur mina böcker eller diktsamlingar– och diskuterar med publiken.

Jag pratar om hur man kan skriva och vi kan skriva tillsammans.

FÖRFATTARPORTRÄTT BINNIE KRISTAL-ANDERSSON

Prosaist/berättare, Barnboksförfattare, Poet, Fackboksförfattare, Dramatiker, Ungdomsboksförfattare

Åldersgrupp

Låg, Mellan, Hög, Gymnasium, Vuxen

Beskrivning

Jag föddes och växte upp i det mångkulturella Brooklyn, New York, och kom till Sverige 1966. Jag är författare till flera skönlitterära arbeten – diktsamlingar, romaner, noveller, film och teater samt facklitteratur.

Jag har skrivit för barn och om barn, för flyktingar och invandrare och om flyktingar och invandrare, för kvinnor och om kvinnor, samt en självbiografisk berättelse om människornas allmängiltiga problem inför fattigdomen och våldet, i en främmande värld.

Min första diktsamling – ”Svenska för invandrare” (Invandrarförlaget, 1975) beskriver flyktingars/invandrares mödosamma väg, steg för steg, i den nya världen. Den börjar med den plötsliga kylan i att inte vara ”någon”, ensam och utanför och fortsätter genom ett förtvivlat sökande efter en väg ut ur ”den påtvingade tystnaden utan språk”. Sedan dess har jag skrivit flera diktsamlingar, romaner, film och teater om flyktingar och invandrare.

Jag är fil.dr. i psykologi och praktiserande psykolog och psykoterapeut. I Sverige fullföljde jag min kliniska utbildning och forskning med tonvikt på flyktingars och invandrares problem. Jag har mångårig erfarenhet av terapeutiskt arbete med flyktingars, traumatiserade och torterade flyktingar, invandrare och deras barn, och som handledare och utbildare i Skandinavien och i andra länder. Min doktorsavhandling blev boken "Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell" (Studentlitteratur, 2001).

LITTERATURLISTOR
 

Facklitteratur

Skönlitteratur

För att boka ett besök, ring, faxa eller e-posta eller Kontakta:


I samverkan med FörfattarCentrum Öst arrangerar Binnie Kristal-Andersson
Författarbesök i bibliotek, skolor och i andra sammanhang.
Hämta FOLDER för utskrift (pdf 200kB).
VAD JAG GÖR UNDER FÖRFATTARBESÖKEN
Barn (i alla åldersgrupper):
Jag läser ur min barnbok ”Akin hittar hem – ett flyktingbarn berättar”, och talar med barn anpassat efter deras ålder om hur det är att vara flykting- och invandrarbarn i Sverige. (En film med samma namn kan beställas från Utbildningsradion.)
Jag läser dikter och talar om flykting- och invandrarbarn.
Jag talar om fördomar och hur de uppstår och vad vi kan göra för att stoppa fördomar.
Jag läser olika dikter och vi skriver dikter tillsammans.
Jag pratar om hur man kan skriva och vi skriver tillsammans.
Ungdomar (högstadiet/gymnasium):
Jag läser ur mina böcker för ungdomar och vuxna som handlar om flyktingar och invandrare eller ur min självbiografiska roman om min uppväxt i slumområdet Brooklyn.
Jag läser dikter om flyktingar och invandrare i Sverige, om kärlek och om utanförskap. Vi kan skriva dikter tillsammans.
Jag läser dikter och talar om flyktingars och invandrares inre/yttre värld.
Jag diskuterar fördomar tillsammans med ungdomar - hur de uppstår, varför och vad vi kan göra mot fördomar och rasism i Sverige och i andra länder.
Jag pratar om hur man kan skriva och vi skriver tillsammans.
Vuxna:
Jag läser dikter ur mina böcker om flyktingar och invandrare samt föreläser och/eller diskuterar omkring boken ”Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell” (Studentlitteratur, 2001).
Jag föreläser och diskuterar med publiken om fördomar och hur de uppstår, varför och vad vi kan göra mot fördomar och rasism.
Jag läser ur mina böcker eller diktsamlingar– och diskuterar med publiken.
Jag pratar om hur man kan skriva och vi kan skriva tillsammans.
FÖRFATTARPORTRÄTT BINNIE KRISTAL-ANDERSSON
VERKSAM SOM
Prosaist/berättare, Barnboksförfattare, Poet, Fackboksförfattare, Dramatiker, Ungdomsboksförfattare
ÅLDERSGRUPP
Låg, Mellan, Hög, Gymnasium, Vuxen
BESKRIVNING
Jag föddes och växte upp i det mångkulturella Brooklyn, New York, och kom till Sverige 1966. Jag är författare till flera skönlitterära arbeten – diktsamlingar, romaner, noveller, film och teater samt facklitteratur.
Jag har skrivit för barn och om barn, för flyktingar och invandrare och om flyktingar och invandrare, för kvinnor och om kvinnor, samt en självbiografisk berättelse om människornas allmängiltiga problem inför fattigdomen och våldet, i en främmande värld.
Min första diktsamling – ”Svenska för invandrare” (Invandrarförlaget, 1975) beskriver flyktingars/invandrares mödosamma väg, steg för steg, i den nya världen. Den börjar med den plötsliga kylan i att inte vara ”någon”, ensam och utanför och fortsätter genom ett förtvivlat sökande efter en väg ut ur ”den påtvingade tystnaden utan språk”. Sedan dess har jag skrivit flera diktsamlingar, romaner, film och teater om flyktingar och invandrare.
Jag är fil.dr. i psykologi och praktiserande psykolog och psykoterapeut. I Sverige fullföljde jag min kliniska utbildning och forskning med tonvikt på flyktingars och invandrares problem. Jag har mångårig erfarenhet av terapeutiskt arbete med flyktingars, traumatiserade och torterade flyktingar, invandrare och deras barn, och som handledare och utbildare i Skandinavien och i andra länder. Min doktorsavhandling blev boken "Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell" (Studentlitteratur, 2001).
LITTERATURLISTOR
 
Facklitteratur
Skönlitteratur
För att boka ett besök, ring, faxa eller e-posta eller Kontakta:

 
Binnie Kristal-Andersson

Tel: 08-669 55 52 - Fax: 08-669 73 19I samverkan med FörfattarCentrum Öst arrangerar Binnie Kristal-Andersson
Författarbesök i bibliotek, skolor och i andra sammanhang.
Hämta FOLDER för utskrift (pdf 200kB).
VAD JAG GÖR UNDER FÖRFATTARBESÖKEN
Barn (i alla åldersgrupper):
Jag läser ur min barnbok ”Akin hittar hem – ett flyktingbarn berättar”, och talar med barn anpassat efter deras ålder om hur det är att vara flykting- och invandrarbarn i Sverige. (En film med samma namn kan beställas från Utbildningsradion.)
Jag läser dikter och talar om flykting- och invandrarbarn.
Jag talar om fördomar och hur de uppstår och vad vi kan göra för att stoppa fördomar.
Jag läser olika dikter och vi skriver dikter tillsammans.
Jag pratar om hur man kan skriva och vi skriver tillsammans.
Ungdomar (högstadiet/gymnasium):
Jag läser ur mina böcker för ungdomar och vuxna som handlar om flyktingar och invandrare eller ur min självbiografiska roman om min uppväxt i slumområdet Brooklyn.
Jag läser dikter om flyktingar och invandrare i Sverige, om kärlek och om utanförskap. Vi kan skriva dikter tillsammans.
Jag läser dikter och talar om flyktingars och invandrares inre/yttre värld.
Jag diskuterar fördomar tillsammans med ungdomar - hur de uppstår, varför och vad vi kan göra mot fördomar och rasism i Sverige och i andra länder.
Jag pratar om hur man kan skriva och vi skriver tillsammans.
Vuxna:
Jag läser dikter ur mina böcker om flyktingar och invandrare samt föreläser och/eller diskuterar omkring boken ”Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell” (Studentlitteratur, 2001).
Jag föreläser och diskuterar med publiken om fördomar och hur de uppstår, varför och vad vi kan göra mot fördomar och rasism.
Jag läser ur mina böcker eller diktsamlingar– och diskuterar med publiken.
Jag pratar om hur man kan skriva och vi kan skriva tillsammans.
FÖRFATTARPORTRÄTT BINNIE KRISTAL-ANDERSSON
VERKSAM SOM
Prosaist/berättare, Barnboksförfattare, Poet, Fackboksförfattare, Dramatiker, Ungdomsboksförfattare
ÅLDERSGRUPP
Låg, Mellan, Hög, Gymnasium, Vuxen
BESKRIVNING
Jag föddes och växte upp i det mångkulturella Brooklyn, New York, och kom till Sverige 1966. Jag är författare till flera skönlitterära arbeten – diktsamlingar, romaner, noveller, film och teater samt facklitteratur.
Jag har skrivit för barn och om barn, för flyktingar och invandrare och om flyktingar och invandrare, för kvinnor och om kvinnor, samt en självbiografisk berättelse om människornas allmängiltiga problem inför fattigdomen och våldet, i en främmande värld.
Min första diktsamling – ”Svenska för invandrare” (Invandrarförlaget, 1975) beskriver flyktingars/invandrares mödosamma väg, steg för steg, i den nya världen. Den börjar med den plötsliga kylan i att inte vara ”någon”, ensam och utanför och fortsätter genom ett förtvivlat sökande efter en väg ut ur ”den påtvingade tystnaden utan språk”. Sedan dess har jag skrivit flera diktsamlingar, romaner, film och teater om flyktingar och invandrare.
Jag är fil.dr. i psykologi och praktiserande psykolog och psykoterapeut. I Sverige fullföljde jag min kliniska utbildning och forskning med tonvikt på flyktingars och invandrares problem. Jag har mångårig erfarenhet av terapeutiskt arbete med flyktingars, traumatiserade och torterade flyktingar, invandrare och deras barn, och som handledare och utbildare i Skandinavien och i andra länder. Min doktorsavhandling blev boken "Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell" (Studentlitteratur, 2001).
LITTERATURLISTOR
 
Facklitteratur
Skönlitteratur
För att boka ett besök, ring, faxa eller e-posta eller Kontakta:


Författarbesök

Binnie Kristal-Andersson

Tel: 08-669 55 52 - Fax: 08-669 73 19


Binnie Kristal-Andersson

Tel: 08-669 55 52 - Fax: 08-669 73 19

Kontakta.html
KontaktaWelcome.html
KontaktaKontakta.html
Kontakta
svenskaWelcome.html