Binnie Kristal-Andersson
PSYKOTERAPI- och PSYKOLOGMOTTAGNINGEN PÅ SÖDERMALM är öppen för enskilda individer, par, familjer och grupper som söker psykologisk hjälp och psykoterapi.

Individer och personalgrupper är också välkomna för konsultation, handledning, utbildning och föreläsningar.

Mottagningen är öppen för kvinnor, män och ungdomar, som behöver psykologiskt stöd eller psykoterapi antingen det gäller akuta problem och kriser, som kan kräva kortare behandling, eller mer komplicerade problem där det krävs en mer långsiktig behandling, stödjande- eller insiktsterapi.

PSYKOTERAPI- och PSYKOLOGMOTTAGNINGEN PÅ SÖDERMALM 
har för närvarande möjlighet att ta emot nya personer för individuellterapi, stödterapi, insiktsterapi, parterapi, familjeterapi, krispsykoterapi och/eller stödsamtal, rådgivning, rehabilitering samt coachning.

PSYKOTERAPI- och PSYKOLOGMOTTAGNINGEN PÅ SÖDERMALM 
har för närvarande möjlighet att påbörja individual- och grupphandledningar, konsultationer, samt erbjuder föreläsningar, workshops, seminarier och längre utbildningar.

PSYKOTERAPI- och PSYKOLOGMOTTAGNINGEN PÅ SÖDERMALM
kan erbjuda företag/organisationer att arbeta med samarbetsfrågor och konfliktlösning, samt konsultationer, föreläsningar, workshops, seminarier och längre utbildningar.

MOTTAGNINGSANSVARIG

Binnie Kristal-Andersson, fil.dr., leg. psykolog
och leg. psykoterapeut med handledarutbildning samt specialistkompetens inom klinisk psykologi (särskilda åtgärder, behandling, rådgivning, särskild konsultation och handledning).

Binnie Kristal-Andersson har lång erfarenhet av behandlingsarbete, handledning och utbildning inom landsting, socialförvaltning, statliga och kommunala myndigheter, religiösa och frivilligorganisationer och privata verksamheter.

Binnie Kristal-Andersson är medlem av Sveriges Psykologförbund och PsykoterapiCentrum.

Till PSYKOTERAPI- och PSYKOLOGMOTTAGNINGEN PÅ SÖDERMALM kan man söka för:

 1. personlig utveckling

 2. coachning

 3. föräldrarådgivning

 4. självförtroendeproblem

 5. stress, arbetsrelaterad utmattning och utbrändhet

 6. oro och förvirring

 7. ångest och depression

 8. kris- och sorgreaktion

 9. relations- och separationsproblem

 10. barndoms- och uppväxtssvårigheter

 11. sexuella störningar och avvikelser

 12. anorexi och bulimi

 13. fysisk och psykisk misshandel

 14. incest

 15. trauma

 16. missbruk

 17. personlighetsstörningar

 18. flyktingars/invandrares psykologiska- och anpassningssvårigheter

 19. flyktingars/invandrares trauma och tortyrupplevelser


Personer tas emot för individual-, par- och/eller familjesamtal i form av stöd- och krissamtal och terapi, rehabilitering och rådgivning, samt psykodynamiskt orienterad lång- och korttidsterapi.

Vid mottagningen erbjuds också individual- och grupphandledningar, konsultationer, samt föreläsningar, workshops, seminarium och längre utbildningar.

BEHANDLINGSFORMER

Behandlingsformerna varierar beroende på behoven hos den hjälpsökande. Framför allt tillämpas psykoanalytiska/psykodynamiska stödsamtal, psykoterapi samt ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Det "psykoanalytiska/psykodynamiska" tillvägagångssättet går ut på att klargöra hur aktuella förhållanden medvetet eller omedvetet kan vara påverkade av tidigare barndomsupplevelser. Andra behandlingsformer förekommer också, som till exempel stödsamtal och psykoterapi grundad på olika teorier: den kognitiva (med syfte att utveckla förmågan att lösa problem och att kommunicera), den existentiella (som fokuserar på här och nu), eller den eklektiska (en kombination av olika metoder). Behandlingen ges individuellt, till par, familjer eller grupp. Vanligen krävs det tre besök för att bedöma vilken behandling som bäst passar individen, paret eller familjen.

SPRÅK

De språk som talas är svenska och engelska med förståelse av spanska och franska.

TIDSBESTÄLLNING OCH TELEFONKONSULTATIONBinnie Kristal-Andersson

Tel: 08-669 55 52 - Fax: 08-669 73 19



Tel: 08-669 55 52
Fax: 08-669 73 19
E-post: binnie.kristal.andersson@swipnet.se 
Adress: Drakenbergsgatan 63, 8 tr. , 117 41 Stockholm

Telefontider: måndag, onsdag och fredag 6.30-7.30
måndag-fredag 15 minuter före varje timme från 8.45 till 20.45
vid andra tiderna finns telefonsvarare: lämna ditt namn och telefonnummer och du blir uppringd så snart som möjligt.


MOTTAGNINGSTIDER

Mottagningstider: vardagar, kvällar, helger, samt akuttider.
Mottagningen är öppen för tidsbeställning och telefonkonsultation:
vardagar mellan klockan 9 och 21 och lördagar/söndagar mellan 13 och 21.
Besökstider vid akuta behov kan ordnas med kort varsel.

BESÖKSADRESS

Drakenbergsgatan 63 eller Lignagatan 11, 8 tr. (två ingångar).

Mottagningen ligger centralt i Stockholm, nära tunnelbanestation (T) Hornstull och buss 4 och 40.

KOSTNADER

PSYKOTERAPI- och PSYKOLOGMOTTAGNINGEN PÅ SÖDERMALM
är en privat mottagning som även samarbetar med landsting, kommun, försäkringskassa och företag. Behandlingskostnaden och andra kostnader uppges vid kontakt med mottagningen.

RING ELLER SKRIV FÖR VIDARE INFORMATION!

 
Binnie Kristal-Andersson

Tel: 08-669 55 52 - Fax: 08-669 73 19



Psykoterapi- och Psykologmottagningen

Kontakta.html
Welcome.html
KontaktaKontakta.html
svenska
englishWelcome.html