Binnie Kristal-Andersson



Binnie Kristal-Andersson arbetar även med ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy).


Binnie Kristal-Andersson använder nu även ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), dvs. en intensiv dynamisk korttids psykoterapi. Denna korttids psykodynamiska behandlingsmetod är mycket effektiv.

ISTDP utvecklades av Davanloo för att behandla patienter med depression och personlighetsstörning genom en känslofokuserad process. Behandlingen hjälper patienten att hantera problem med att reglera komplexa känslor. Flera tidigare studier har visat på behandlingens effektivitet.

 
Binnie Kristal-Andersson

Tel: 08-669 55 52 - Fax: 08-669 73 19



Nyheter

Kontakta.html
Welcome.html
KontaktaKontakta.html
svenska
englishWelcome.html