Binnie Kristal-Andersson
Binnie Kristal-Andersson

Tel: 08-669 55 52 - Fax: 08-669 73 19


Kontakta.html
Welcome.html
KontaktaKontakta.html
svenska
englishWelcome.html

Binnie Kristal-Andersson är fil. dr. i psykologi och praktiserande psykolog och psykoterapeut. Hon föddes och växte upp i det mångkulturella Brooklyn, New York, och kom till Sverige 1966. Här fullföljde hon sin kliniska utbildning och forskning med tonvikt på flyktingars och invandrares problem.

Hon har många års erfarenhet av terapeutiskt arbete med människor och av alla åldrar och svårigheter, samt flyktingar, traumatiserade och torterade flyktingar och invandrare, och som handledare och utbildare i Skandinavien och i andra länder.

Binnie Kristal-Andersson är författare till flera skönlitterära arbeten, film och teater, samt facklitteratur.

KLICKA PÅ MOTTAGNINGEN...

Binnie Kristal-Andersson arbetar även med ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy)
Läs mer..

Välkommen!